Електронен каталог

Майнър програми

 

 От 2020-2021 г. за випуск на майнър-програмите се приема годината на записването им. Тези майнър-програми се отнасят за студентите във всички бакалавърски програми от випуските: 2018-2019 и 2019-2020 г., както и за студентите в МП „Право „ и „Архитектура“ от випуските 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 г.

 

Администрация и управление
Управление на бизнеса и предприемачество ДО
Управление на туризма
Управление на туризма - ДО
Антропология
Антропология
Приложeн английски език за администрация и управление (на английски език)
Приложeн испански език за администрация и управление (на испански и английски език)
Приложeн немски език за администрация и управление (на немски и английски език)
Приложeн руски език за администрация и управление (на руски и английски език)
Приложен френски език за администрация и управление (на френски и английски език)
Археология
Археология
Бизнес администрация
Управление на бизнеса и предприемачество
Дизайн
Интериорен дизайн
Мода
Уеб дизайн и графична реклама
Здравеопазване и социална работа
Дигитална хуманитаристика (на английски език)
Логопедия
Социална работа
Изкуствознание и история на културата
Изкуствознание и артмениджмънт
Изящни изкуства
Графика и илюстрация
Живопис и стенопис
Керамика, порцелан и 3D керамични форми
Плакат и рекламен дизайн
Стъклото в изкуството и дизайна
Сценичен дизайн
Икономика
Маркетинг
Маркетинг - ДО
Счетоводство и контролинг
Счетоводство и контролинг ДО
Финанси
Финанси - ДО
Информатика
Мултимедия и компютърна графика
История
История
История и комуникация
Кино, реклама и шоубизнес
Анимационно кино
Графичен дизайн
Кино и телевизия
Реклама
Фотография
Когнитивна наука и психология
Психология
Медии и комуникация
Връзки с обществеността
Журналистика
Музика
Български фолклор - музика и танц
Музика
Музикален Ди Джей (DJ) и Видео Джей-инг (VJ)
Национална и международна сигурност
Гражданска и корпоративна сигурност
Гражданско образование
Нова българистика
Българистика (Български език, култура и литература)
Русистика (Руски език, култура и литература)
Политически науки
Международна политика (на френски език)
Политиката и обществото (на английски език)
Политически науки
Природни науки
Биология - обща и приложна
Екология и опазване на околната среда
Екология и опазване на околната среда - ДО
Публична администрация
Администрация и управление
Романистика и германистика
Приложен испански език
Приложен италиански език
Приложен немски език
    Специализация: Преводач
    Специализация: Преподавател
Приложен френски език
    Специализация: Преводач
    Специализация: Преподавател
Средиземноморски и Източни изследвания
Арабистика (Арабски език, култура и литература)
Египтология (Египетски език, култура и литература)
Класически студии
Неоелинистика (Новогръцки език, култура и литература)
Театър
Театър - актьорско изкуство
Театър - учене в трупа
Телекомуникации
Инженеринг на цифрови услуги (на английски език)
Телекомуникации и компютърни технологии
Философия и социология
Визуална естетика
Гражданско образование
Социология
Философия
Чужди езици и култури
Англицистика
    Специализация: Преводач
    Специализация: Преподавател