VIPB980 Проект: Компютърно проектиране върху керамика и порцелан, 2 част

Анотация:

Визуални изкуства

Преподавател(и):

доц. Илия Кожухаров  д-р
ас. Виолета Заранкова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: