VIPB977 3D прототипи

Анотация:

Курсът има за цел да усъвършенства придобитите умения при създаването на 3D модели. Обучението е насочено към детайлизиране и прецизиране на дигиталните модели с помощта на софтуери за триизмерно моделиране в контекста на приложението им в керамичното изкуство. Предвидено е 3D принтиране на създадените прототипи с различни материали (шамот, порцелан, червена глина, полимер).

прочети още
Визуални изкуства

Преподавател(и):

ас. Виолета Заранкова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• имат познания в областта на 3D моделирането

• усъвършенстват пространственото си мислене и представянето на обекти в него

• спецификите при принтирането на 3D прототипи с различни керамични материали

2) могат:

• да прилагат придобитите умения в дигиталното моделиране

• да изработват и мултиплицират 3D прототипи

• да комбинират 3D принтирани форми с традиционни керамични форми при създаването на съвременно керамично изкуство


Предварителни изисквания:
Студентите да имат отношение към съвременното изкуство и новите технологии като изразно средство.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Създаване на геометрични обекти
 2. Техники за обработка на стандартни геометрични обекти
 3. Създаване на сложни форми
 4. Обработка на сложни форми
 5. Идея, проучване, рисунка, проект
 6. Симетрични, асиметрични, свободни форми и обекти
 7. 3D сканиране на макети
 8. Създаване на 3D прототипи I част
 9. Създаване на 3D прототипи II част
 10. Изграждане на пластични композиции в мащаб
 11. Алтернативни методи за моделиране и комбинаторика
 12. Работа с различни материали
 13. Специфики на керамичните материали за 3D принтиране
 14. Фактура и релеф
 15. Ретуш, декорация и цвят

Литература по темите:

1. Иванова, И., Л. Ваткова. Технология на фината керамика, София, Техника, 1983

2. Герасимов, Е., А. Герасимов, А. Атанасов, В. Тошев, Д. Петков, Д. Иванов, Л. Георгиева, Л. Павлова, Н. Дренска, П. Винаров, П. Петров, С. Бъчваров, С. Панова, С. Багаров, С. Сербезов, С. Стефанов, С. Джамбазов, Т. Стойкова, Т. Дацкова, Х. Берлинов. Керамика: Технология на керамичните изделия и материали, София, Сарасваати, 2003

3. www.wasproject.it

4. http://www.wasproject.it/w/en/3d-printers-projects/wasp-clay/

5. https://www.youtube.com/channel/UCaO-f7F5-ozt3F4uR-3EZjw

6. http://www.keep-art.co.uk/

7. https://www.youtube.com/user/jkpottery