VIPB945 Създаване на гипсов калъп за керамично и порцеланово производство

Анотация:

Визуални изкуства

Преподавател(и):

 Методи Попов  

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Упражнения

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: