VIPB942 Колажни техники върху керамика и порцелан II част

Анотация:

Курсът е в две части, което маркира важността и смисъла на колажа в технологията на изграждане на съвременната керамика и порцелан. В първа част се акцентира на колажният вариант от еднакви или сходни пластични маси, докато във втора част се набляга на колажа с различни медии и изразни средства като: текст, видео, метал, текстил, органични, рециклирани материали и др. Работи се в различен формат, за интериор и екстериор.

прочети още
Визуални изкуства

Преподавател(и):

ас. Виолета Заранкова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1)знаят:

- принципите на съвместяване и колажиране на керамика и порцелан с различни изразни средства като: текст, рисунка, видео, метал, стъкло, текстил, намерени обекти, органични или рециклирани материали и др.

2)могат:

- да колажират всякакви детайли и елементи от сходни пластични маси

- да колажират елементи от различни изразни средства към керамични обекти.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат базисни умения по керамика, както и да имат отношение към изкуството.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Колаж с метал или метални елементи
 2. Колаж с текстил
 3. Колаж и текст
 4. Колаж с гипс
 5. Колаж с дърво
 6. Колаж с природни материали
 7. Колаж със стъкло
 8. Колажиране на рисувани повърхности
 9. Колаж с комбинация от релеф и рисунка върху тримерна форма
 10. Колаж с авторски и индустриални копирки
 11. Колаж-асемблиране на различни пластични елементи
 12. Колаж с рециклирани/намерени обекти
 13. Колаж и музика. Колаж и видео арт
 14. Колаж с полимерни елементи
 15. Комбинативни варианти - керамика с повече от един допълнителен материал

Литература по темите:

• Попов, И. 409 съвременни художници, София, Атера дизайн, 2011

• Римшнайдер, Б., У. Грьозеник. Изкуството днес, Taschen, 2002

• Колектив. 120 години българско изкуство. Дизайн, София, СБХ, Фондация „П ддържане на изкуството в България“, 2017

• Колектив. 120 години българско изкуство: Дружества, съюзи, групи. София, СБХ, Фондация „Поддържане на изкуството в България“, 2012

• Колектив. 120 години българско изкуство: Приложно, декоративно, монументално. София, СБХ, Фондация „Поддържане на изкуството в България“, 2014

• Кларк, К. Цивилизацията, София, Бард, 2018

• Иванова, И., Л. Ваткова. Технология на фината керамика, София, Техника, 1983

• Герасимов, Е., А. Герасимов, А. Атанасов, В. Тошев, Д. Петков, Д. Иванов, Л. Георгиева, Л. Павлова, Н. Дренска, П. Винаров, П. Петров, С. Бъчваров, С. Панова, С. Багаров, С. Сербезов, С. Стефанов, С. Джамбазов, Т. Стойкова, Т. Дацкова, Х. Берлинов. Керамика: Технология на керамичните изделия и материали, София, Сарасваати, 2003

• Текнеджиева, Н. Фотографски изображения и техники в керамиката. Монографичен труд към НХА, 2015

• Купър, Дж. К. Илюстрована енциклопедия на традиционните символи, Петър Берон, 1993