ESCB886D Семинар: Опазване на природните туристически ресурси

Анотация:

Целта на курса е в рамките на семинар студентите да дискутират по предварително разработени от тях теми по опазване на природни туристически ресурси като геоложки феномени, резервати, водопади, пещери и др.

прочети още
Екология и опазване на околната среда - ДО

Преподавател(и):

доц. Ралица Берберова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти ще са дообогатили своите познания по защитени територии и за конкретно избрани и проучени обекти.
Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания видовете защитени територии и обектите на опазване в тях

Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Семинар

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Проучване по зададената тема
  2. Подготовка на резултатите от проучването
  3. Представяне и дискусия на резултатите

Литература по темите:

Според зададената тема за семестъра се препоръчва литературата

Средства за оценяване:

Практическо задание и дискусия