ESCB885D Семинар: Екологични проблеми при водните обекти

Анотация:

Целта на курса е студентите да подготвят разработки на тема екологични проблеми при водните обекти - естествени и изкуствени.

прочети още
Екология и опазване на околната среда - ДО

Преподавател(и):

доц. Биляна Костова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти ще разширят своите познания по тематиката и ще придобият умения за дискутиране.
Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения: да имат познания по хидрология, хидрогеология, замърсявания но водите.

Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Семинар

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Темата на семинара се задава всеки семестър.

Литература по темите:

Литература се задава всеки семестър според темата на семинара.

Средства за оценяване:

курсова работа, дискусия