Визуални изкуства

Програмна схема

Визуални изкуства

Плакат и рекламен дизайн

Всички модули

8-ми семестър

Аудиторни курсове (кредитни)

Аудиторни курсове (некредитни)

Тренингови курсове