NETB604 Проект по Web-програмиране с HTML и JavaScript

Анотация:

Мрежови технологии (на английски език)

Преподавател(и):

доц. Венцислав Джамбазов  д-р
 Делян Керемедчиев  

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: