VIPB524 Въведение в класическите форми: стъклопис

Анотация:

Курсът цели да запознае студентите избрали за своя специализация изкуството от стъкло с историята на стъклописите в Европа, както и с различните техники и технологии използвани при създаването на стклописи.

прочети още
Визуални изкуства

Преподавател(и):

гл. ас. Владимир Димитров  д-р
доц. Константин Вълчев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите ще познават основната литература и ще паметници в Европа

Ще могат да разапознават и работят с резличните техники и технологии за създаване на стъклописи.
Предварителни изисквания:
Основен курс по силикатни форми

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Константин Вълчев Изкуството от стъкло

Средства за оценяване:

Реферат

Проект

Присъствие и участие