VIPB532 Стъклопластика - І част

Анотация:

Запознаване с уникалните пластични възможности на стъклото. Формообразуване, усвояване на пространството в и около стъклената склуптура. Моделиране и проектиране. Студена и топла пластична обработка на стъклото

прочети още
Визуални изкуства

Преподавател(и):

доц. Константин Вълчев  д-р
гл. ас. Моника Найденова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите ще получат необходимите умения и способности в пластичната обработка на стъклото
Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Работно ателие

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Каталози от "Пилчук" - Училище по стъкло;Глаз ревю;

2. Видеофилми (филми за творческата дейност на проф. Станислав Либенски)

Средства за оценяване:

Конферанси; обсъждане на проектираните и оценяване на изработените проекти. Оценяване на естетичните, пластични, художествени и функционални качества.