VIPB531 Пластика - І част

Анотация:

Разкрива проблема за сложната взаимовръзка между пространство и пластика. Запознава студентите с материалите, използвани в скулптурата, техните пластични възможности и работата с тях

прочети още
Визуални изкуства

Преподавател(и):

 Диана Василева  

Описание на курса:

Компетенции:

Получават основни познания за сложната взаимовръзка между пластика и заобикалящото я пространство

Спецификата на материалите използвани в керамиката и влиянието им в процеса на формообразуване.
Предварителни изисквания:
Студентите следва да имат записан курс

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

История на изкуството; М.Шимон "Как разбирам скулптурата" Н.Полякова.

"Скулптура и пространство Запознаване и анализ с образци от световното

изкуство.

Средства за оценяване:

Практическа разработка-конферанс