VIPB452 Проект: Компютърно проектиране в керамиката и порцелана I част

Анотация:

Курсът има за цел натрупването на практически опит при създаването на 3D модели, дигитални проекти за пластични форми, както и рисунъчни визуализации, обвързани с артистичната декорация в керамиката.

прочети още
Визуални изкуства

Преподавател(и):

ас. Виолета Заранкова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• методите за проектиране на двумерни и тримерни дигитални проекти

• източници на вече готови 3D модели

• да съобразяват параметрите на моделите и възможностите за тяхното реализиране

2) могат:

• самостоятелно да създават 3D модели и компютърни разработки за копирки и пластични проекти

• съобразяват сложни геометрични форми с практическото им създаване с керамичен пластичен или отливен материал


Предварителни изисквания:
Студентите да имат интерес към изкуството, и в частност керамиката и новите технологии.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Лекционен панел по предварително зададени теми
  2. Практическа работа по конкретна задача
  3. Самостоятелна работа

Литература по темите:

• Иванова, И., Л. Ваткова. Технология на фината керамика, София, Техника, 1983

• Герасимов, Е., А. Герасимов, А. Атанасов, В. Тошев, Д. Петков, Д. Иванов, Л. Георгиева, Л. Павлова, Н. Дренска, П. Винаров, П. Петров, С. Бъчваров, С. Панова, С. Багаров, С. Сербезов, С. Стефанов, С. Джамбазов, Т. Стойкова, Т. Дацкова, Х. Берлинов. Керамика: Технология на керамичните изделия и материали, София, Сарасваати, 2003

• Николова, Т., Б. Шишкова, Ц. Тръпкова, Ц. Шипкова, А. Найденова, К. Константинова.Български продуктов дизайн 2000/2022, Бисмар, 2023

• Попов, И. 409 съвременни художници, София, Атера дизайн, 2011

• Римшнайдер, Б., У. Грьозеник. Изкуството днес, Taschen, 2002