VIPB910 Технология на керамиката и порцелана I част

Анотация:

Курсът цели да възпита вкус и провокира интерес към интегрирането и комбинирането на различните керамични техники и технологии за постигането на художествени резултати. По време на обучението студентите ще бъдат въведени в различните видове класически и алтернативни керамични техники, като чрез практиката ще придобият компетенции в приложението на различните керамични способи.

прочети още
Визуални изкуства

Преподавател(и):

ас. Виолета Заранкова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Основни принципи и процеси при формообразуване и колориране на керамични структури

2) могат:

• Да се ориентират в материята и да са в състояние да прилагат комбинации от различни керамични техники

• да прилагат метода на сравнението и да развиват интелигентен и информиран подход към проблематиката;

• да използват справочна литература, специализирани материали, да анализират от технологическа и естетическа гледна точка произведения, при които са използвани керамични способи.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• да са работили с керамични материалиФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Актуален преглед на съвременната керамика в България и по света: автори, тенденции, събития, организации, специализирани сайтове и издания
 2. Видове керамика. Фина керамика. Техническа (специална) керамика
 3. Състав и суровини за производство на керамични материали и изделия
 4. Видове маси и получаването им. Цветни маси
 5. Формоване в керамиката. Методи за създаване на обекти. Ръчен градеж.
 6. Формоване в керамиката. Методи за създаване на обекти. Ротационно изграждане
 7. Формоване в керамиката. Методи за създаване на обекти. Шликерно леене
 8. Ангоби и сграфито
 9. Процеси след формоването. Сушене
 10. Изпичане на керамични изделия. Видове пещи
 11. Багрилни вещества. Окиси и пигменти
 12. Видове керамични глазури
 13. Техники на глазиране
 14. Подглазурни бои
 15. Надглазурни бои и декорация

Литература по темите:

• Константинова, Л., П. Торньова. Технология на керамиката, София, Техника, 1988

• Иванова, И., Л. Ваткова. Технология на фината керамика, София, Техника, 1983

• Герасимов, Е., А. Герасимов, А. Атанасов, В. Тошев, Д. Петков, Д. Иванов, Л. Георгиева, Л. Павлова, Н. Дренска, П. Винаров, П. Петров, С. Бъчваров, С. Панова, С. Багаров, С. Сербезов, С. Стефанов, С. Джамбазов, Т. Стойкова, Т. Дацкова, Х. Берлинов. Керамика: Технология на керамичните изделия и материали, София, Сарасваати, 2003

• Vitamin C: Clay and Ceramic in Contemporary Art, Phaidon, 2017