VIPB462 Проект: Приложна графика: исторически аспекти

Анотация:

Визуални изкуства

Преподавател(и):

ас. Дамян Дамянов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: