VIPB462 Проект: Приложна графика: исторически аспекти

Анотация:

Курсът разширява знанията и уменията на студентите от основния курс Приложна графика: исторически аспекти.

прочети още
Визуални изкуства

Преподавател(и):

доц. Дамян Дамянов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Завършилите курса студенти придобиват основни теоретични познания и практически умения в графичния дизайн. Получават се базисни подготовки и компетенции относно типографията и шрифтовите стандарти.

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Завършилите курса студенти се запознават теоретично със стилове и течения в изкуството като сецесион, опарт, попарт и др.

• Завършилите курса студенти се запознават с постиженията на българската приложна графика през ХХ век.

• Разглеждат се емблематични автори и техните произведения.

• Получават се задълбочени подготовка и умения относно типографията и шрифтовите стандарти.

2) могат:

• Самостоятелно да разпознават и анализират влиянието върху приложната графика на стилове и течения в изкуството като сецесион, опарт, попарт и др.

• Самостоятелно да създават проекти за плакати и серии от графични продукти с функционална насоченост.

• Получените познания се прилагат практически в разработваните задачи.


Предварителни изисквания:
Базови рисувателни умения.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Филмов плакат в стил Поп Арт.

Литература по темите:

• „Българският плакат“ – автор Светлин Босилков

• „Авторски плакат“ – автор Иван Газдов

• ОИ „Приложна графика“ – издания на СБХ, каталози от изложбите (1973-1990)

• „Биенале на българския театрален плакат – Димитровград, София“, каталози от изложбите (1980-1992)

• Сп. „Нагледна агитация“ – издания на ДИ „Септември“, (1979-1990)

• „Международно триенале на сценичния плакат – София“, каталози от изложбите (1995-2010)

• „Visual Cut Bulgaria“ – автор Андреан Нешев

• „Анонимният известен“ – автор Магдалина Станчева