VIPB460 Проект: Стилизация и орнамент

Анотация:

Визуални изкуства

Преподавател(и):

проф. Екатерина Русинова-Христова  
доц. Калина Христова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: