PALB519 Практика в театъра на НБУ - Сценографски проект

Анотация:

Визуални изкуства

Преподавател(и):

доц. Зарко Узунов  
доц. Елена Иванова  

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: