PALB501 Дизайн на декор по тема - антични текстове

Анотация:

курса цели да запознае студентите с история на театъра и сценографията през античните времена. Значението на тази епоха и нейните прочити в съвременния театър. целта е след анализ на антични текстове всеки студент да избере един и да изработи декор по избраната от него тема.

прочети още
Визуални изкуства

Преподавател(и):

доц. Зарко Узунов  
доц. Елена Иванова  

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите разпознават античния театър и неговите пространствени различия. Могат да боравят с антични текстове.
Предварителни изисквания:
Няма.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Средства за оценяване:

Конферанс

Устен изпит