THEB526 Тематичен проект І част

Анотация:

Курсът е практически и е предназначен за актьори и сценографи. В него студентите ще работят съвместно по определена от преподавателския екип тема. Целта на курса е да се проследят и преминат всички етапи от създаването на театрален спектакъл.

Преподавателските екипи в V и VІ семестър са различни.

прочети още
Визуални изкуства

Преподавател(и):

доц. Възкресия Вихърова  д-р
доц. Зарко Узунов  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

- Разликата между театрален откъс и театрален спектакъл;

- Специфичните функции на участниците в творческия процес по създаване на спектакъл – актьор, режисьор, сценграф, композитор, драматург и тяхното взаимодействие;

2) могат:

- да работят на екипен принцип за реализацията на театрален спектакъл;

- да водят професионална дискуция по творчески теми;

- да презентират идеите си пред публика;

- да работят по различни закони на театралната условност – законът на драматургичния текст, на пространството, на актьорската интерпретация и партньорство, на контекста, на композицията;

.
Предварителни изисквания:
Да имат опит върху работа с драматургичен текст и ситуирането му в условно пространство.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Упражнения

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Основна:

Определената от преподавателския екип литература за конкретния випуск – изборът на тема зависи и от състава на участниците в курса – брой актьори и сценографи;

Допълнителна

Средства за оценяване:

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ПРИ ФОРМИРАНЕ НА КРАЙНАТА ОЦЕНКА:

Студентът получава оценка за работата си в курса при мин. 70% посещаемост на часовете и две текущи оценки. При неспазване на това условие, студентът има право да се яви на изпит като оценката му ще бъде понижена с една единица, поради отсъствието му в редовните часове. Студент, посетил 100% редовните учебни часове, има право да получи с една единица по-висока крайна оценка от показания резултат.