VIPB560 Графични техники: линогравюра

Анотация:

Курсът има за цел да развие и усъвършенства у студентите творческо мислене, богато въображение и обща графична култура. Основната идея на курса е да запознае аудиторията теоретично с класическите техники за пресъздаване на графичен образ, както и да занимае практически студентите с непознати и новаторски, експериментални графични техники.

• Да развие у студентите творческо мислене

• Да активира въображението им

• Да се научат да превръщат мисловните идеи в материални творения

• Да се научат да мислят по законите на графиката

• Да усвоят необходимите технически умения

прочети още
Визуални изкуства

Преподавател(и):

доц. Калина Христова  д-р
ас. Васил Ангелов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Да владеят графичния изобразителен език

• Да познават съвременните графични техники

2) могат:

• Да създават графични изображения в различни графични техники

• Да експериментират в реализирането на творческите си идеи , използвайки те графични техники


Предварителни изисквания:
Няма.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Историята на графиката.
 2. Основни графични техники.
 3. Материали и инструменти
 4. Типове хартия ( структура и фактура)
 5. Сложна двуцветна линогравюра
 6. Пейзаж - двуцветна линогравюра
 7. Контраст между цвят и изображение.
 8. Многоцветна линогравюра
 9. Интерпретация по класическо графично произведение
 10. Пасери. Работа с повече от една матрици.
 11. Монотипно изграждане на графично изображение, лави
 12. Портрет - туш и перо. Подготвителна рисунка
 13. Щорцова гравюра – особености при изграждането.
 14. Сериен печат на гравюра на дърво.
 15. Анализ на същността на високопечатните техники.

Литература по темите:

Основна литература:

• Стоев, Борислав. Основи на графиката., Захарий Стоянов, София;

• Томов, Евтим. Високопечатната гравюра, София;

• Чуховски, Петър. Рисунката – същност и проблематика., София, Изкуство, 1972;

Допълнителна литература:

• Yeates, Susan. Learning Linocut - A Comprehensive Guide to the Art of Relief Printing through Linocut, 2011

• Allison, Andy. Craig, Robert. Techniques for Linoleum and Wood, Stackpole Books 2011

• Hughes, Ann d’Arcy. Vernon – Morris, Hebe. The Printmaking Bible: The Complete Guide to Materials and Techniques, Chronicle Books, 2008

• Schmidt, Christine. Print Workshop: Hand-Printing Techniques and Truly Original Projects, Crown Publishing Group, 2011

• Linocuts: Webster's Timeline History, 1920 – 2007, ICON Group International, Inc., 2010

• Elam, Jane. Introducing linocuts, Watson-Guptill, 1969

• Rothenstein, Michael. Linocuts and Woodcuts, Watson-Guptill, 1967

• James, Merlin.Blum, Peter. Katz, Alex. Alex Katz: The Woodcuts And Linocuts 1951-2001, Peter Blum Edition, 2002

• Tahir, Abe Jr . Jacques Hnizdovsky: Woodcuts and Etchings, 1987

Средства за оценяване:

Т01-Самостоятелна работа

Т02-Конферанс

Т03-Общ конферанс