CSCB532 Практика по програмиране и интернет технологии

Анотация:

Курсът е разработен като практическо допълнение на курсовете по програмиране с различни програмни езици и курсовете, свързани с уеб технологии. Насочен е към развиване на умения за групова работа при разработване на софтуерен проект. Придобиват се практически умения за разработване на приложения в уеб среда.

Използваната технология за реализацията на проектите се съгласува с преподавателя, ръководител на групата.

прочети още
Информатика

Преподавател(и):

проф. Красимир Манев  д-р
проф. Велина Славова  д-р
гл. ас. Филип Андонов  д-р
гл. ас. Марияна Райкова  д-р
гл. ас. Лъчезар Томов  д-р
доц. Стоян Мишев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Завършилите успешно курса студенти могат да

- разработват малки софтуерни уеб приложения

- работят в екип
Предварителни изисквания:
Знания и умения за работа с поне един програмен език и изграждане на уеб приложения.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Анализ на заданието и проектиране на архитектурата на приложението.
  2. Реализация приложението.
  3. Документиране на разработката.
  4. Поетапно разработване на проекта, според заданието.
  5. Поетапно разработване на проекта, според заданието.

Литература по темите:

По преценка на преподавателя в зависимост от спецификата на проекта.