CSCB520 JavaScript и NodeJS

Анотация:

Курсът е уеб програмиране с JavaScript за напреднали. Използва се като средство за създаване на интерактивни уеб-страници и за изграждане на по-разнообразно

съдържание в интернет.

прочети още
Информатика

Преподавател(и):

доц. Венцислав Джамбазов  д-р
 Делян Керемедчиев  

Описание на курса:

Компетенции:

След завършване на курса студентите

1)трябва да знаят:

- основни понятия за World Wide Web

- концепцията за уеб-бразър и уеб-сървър

- как се използва JavaScript в уеб-страници

- как се работи с DOM

- как се използва JSON

- какво е AJAX

2) трябва да могат:

- да създават интерактивни уеб-страници

- да създават уеб-приложение чрез JavaScript

- да използват обектите на JavaScript


Предварителни изисквания:
Познания по HTML, CSS и WWW.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Web & HTTP(s)
 2. Основи на JavaScript
 3. Примитивни типове
 4. Структурни типове / обекти
 5. Масиви и keyed колекции
 6. Функции
 7. Характеристики на променливите.
 8. Контролно 1
 9. Scope (обхват)
 10. Вложени функции, closure, IIFE
 11. Наследяване и Prototype
 12. DOM и операции с DOM дървото
 13. Събития в JavaScript
 14. Promises
 15. Контролно 2

Литература по темите:

- JavaScript For Dummies, Ричард Уогнър, Алекс Софт, 2011, ISBN 9789546562319