PHOB519 Проект "Разказ в серия от снимки"

Анотация:

Фотография

Преподавател(и):

 Иван Богданов  

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: