SECB524 Семинар: Институционални и правни основи на системите за сигурност

Анотация:

Гражданска и корпоративна сигурност

Преподавател(и):

ас. Петър Арабаджийски  д-р
гл. ас. Дафинка Сидова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: