BAMB521D Изкуството на преговорите

Анотация:

Целта на курса "Изкуството на преговорите" е да предостави на студентите необходимите знания и базисни умения за преговорите като присъща, ежедневна човешка и делова дейност.

Предназначен е както за студенти от специалности маркетинг и търговия, така и за изучаващите мениджмънт, организационно поведение и други

прочети още
Маркетинг - ДО

Преподавател(и):

доц. Соня Алексиева  д-р
гл. ас. Стефания Темелкова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Същността и видовете преговори

Да разпознават своите собствени и на опонентите си параметри

Да се подготвят за преговори и да използват структуриран подход

Да различават деловите преговори

Различни начини за завършване на преговори при продажба

2) могат:

Да се подготвят за водене на преговори

Да прилагат базисни умения за водене на преговори

Да се справят със заплахи и сплашване при преговори

Да допускат по-малко грешки при водене на преговори

Да започнат да водят преговори за продажба


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Бурели, Р., Да преговаряме по-добре, Eyrolles, 2008

Кенеди, Г., Всичко може да се договори, Фокус, 2003

Колектив, Преговорите, Класика и стил, 2004

Пийлинг, Н., Брилянтните преговори, ИК Ахмат-АХ, 2008

Уелч, Дж., Да печелиш, Класика и стил, 2008

Фентън, Дж., Асът на продаването, Кредит и бизнес пъблишинг, 2011

Средства за оценяване:

ТЕСТ 50%

ПРАКТИЧЕСКИ ЗАДАЧИ ИЛИ УЧАСТИЕ В СЕМИНАР 50%