ESCB025D Проект: Приложение на топографията и GPS в екологията

Анотация:

Целта на курса е студентите да придобият знания и умения за използването и приложението на топографските карти и GPS за целите на екологията и опазването на околната среда.

прочети още
Екология и опазване на околната среда - ДО

Преподавател(и):

гл. ас. Живко Узунов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти: ще придобият знания за приложението на топографията и GPS за целите на екологията и опазване то на околната среда; ще добият умения за прилагане на придобитите знания чрез работа с GPS и топографски карти.
Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Помощни материали в МУдъл.

Средства за оценяване:

Лаборатория по природни бедствия и рискове - GPS