OOLE411 Английски език, B1.2

Анотация:

Русистика (с втори чужд език английски)

Преподавател(и):

преп. Ива Митрева  
преп. Вержиния Велкова  

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: