OOOK203 Европа - история, култура и общество

Анотация:

В курса се разглеждат политическите и културните процеси от първите европейски цивилизации на континента до съвременния свят.

прочети още
Русистика (с втори чужд език английски)

Преподавател(и):

доц. Наталия Христова  д-р
доц. Татяна Шалганова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Основни факти и процеси, протичали на европейския континент.

2) могат:

• Да разглеждат Европа като общо място за живеене на европейските граждани.


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Дейвис, Норман. Европа. История. Издателство «Абагар», Велико Търново, 2005.

Рот, Франсоа. Изобретяването на Европа. От Европа на Жан Моне до Европейския съюз. Издателство «Кралица Маб», 2008.

Barry Cunliffe, ed. The Oxford Illustrated History of Prehistoric Europe. New York: Oxford University Press, 2001.

Sarolta Takacs, ed . The ancient world. Civilizations of Europe vol 2. M.E. Sharpe, Inc. 2007

Средства за оценяване:

Писмена работа - 50 %

Презентация - 50 %