PSYE106 Въведение в психологията - II част

Анотация:

The goal of the course is to introduce to the students the main concepts and problems of the different psychological perspectives; to present an integrated and interdisciplinary approach and to form initial practical skills for working with psychological instruments.

прочети още
Антропология (на английски език)

Преподавател(и):

доц. Милена Мутафчиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Students who complete this course:

1) will know:

• The main concepts in the different fields of Psychology;

• The main ideas of the psychological perspectives and the explanations of the psychological phenomenon.

2) will be able to:

• Make a discussions regarding psychological topics;

• To think critically on psychological theories;

• Will have initial skills in conducting psychological experiments and to use surveys or questionnaires.


Предварителни изисквания:
No

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Stangor, Ch. (2013). Introduction to Psychology. Flat World knowledge. 2nd ed.

2. Plotnik, R. & Kouyoumdjian, H. (2010). Introduction to Psychology. 9th ed. New York, Random House

3. Сиймън, Дж., Кенрик, Д. (2002). Психология. София. НБУ

Допълнителна

1. Roth, I. (1990). Introduction to psychology: vol.1. East Sussex: Lawrence Erlbaum Associates

2. Roth, I. (1990). Introduction to psychology: vol.2. East Sussex: Lawrence Erlbaum Associates

3. Ериксън Е. (1996). Идентичност, младост и кризи. София. Изд. Наука и изкуство

4. Дилова, М. (2008). Експериментална психология на себепознанието. София, НБУ

5. Стаматов, Р. (2004). Детска психология. Пловдив. Издателска къща „Хермес”

6. Бренър, Ч. (1999). Увод в психоанализата. София. НБУ

7. Славин, Р. (2004). Педагогическа психология. Изд. Наука и изкуство

8. Христоматия по психология на познанието под ред. на Л. Андреева. (1998). София. НСА

9. Диси, Е., Райън, Р. (1992). Съвременно развитие на мотивационните изследвания. Българско списание по психология, 4, 5-16

Средства за оценяване:

Test- 60%

Critical analisys - 40%