PHOB409 Фотографска практика в студио и на локация - II част

Анотация:

Курсът цели да запознае студентите с основите на фотографията и основните художествени изисквания при решаване на творчески задачи. Запознава с основните правила при снимане на пейзажи, портрети, натюрморти, архитектура – интериор и екстериор, спортна фотография, макрофотография и др.

Специално място се отделя на портретната и предметната фотография.

прочети още
Фотография

Преподавател(и):

гл. ас. Ангел Коцев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Възможностите на съвременните фотокамери и начините за определяне на експозицията. Те научават основните правила за изграждане на фото композицията, подчертаване на сюжетно важните елементи и контролиране на дълбочината на рязко изобразяваното пространство.

2) могат:

Да се справят с основни фотографски задачи, ще владеят основните правила за използване на наличното осветление и естествена светлина.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Да са минали начални курсове по фотографска техникаФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. 1 Портретна фотография в различни стилове: Караваджо
 2. Портретна фотография в различни стилове: Рембранд
 3. Портретна фотография в различни стилове: тонален портрет
 4. Портретна фотография в различни стилове: филм ноар
 5. Портретна фотография в различни стилове: корица на бюти списание
 6. Портретна фотография в различни стилове: корица на лайф стайл списание
 7. Снимане на натюрморт на висока скорост
 8. Снимане на натюрморт – прозрачни обекти
 9. Снимане на натюрморт - нисък и висок ключ
 10. Снимане на натюрморт – храна, продуктово снимане
 11. Снимане на натюрморт – храна, корица на гурме списание
 12. Снимане на натюрморт – храна, сложна постановка
 13. Снимане на интериор – каталожно заснемане
 14. Снимане на интериор – само на налична светлина
 15. Снимане на интериор – сложно осветление (комбинация)

Литература по темите:

На български език

1. Гаткъм, К. Всичко за фотографията : Нов наръчник за създаване на най-добрите снимки с всеки фотоапарат, София, Книгомания, 2018

2. НАЙДЕНОВ, Е. Професионалното студийно осветление, София, 2014

3. ШМОК, Я. Изкуствено осветление във фотография, София, Техника, 1989

4. КИТАНОВ, Д., СЕМЕРДЖИЕВ, К. , Практическо ръководство по фотография, София: Държавно издателство “Техника”, 1974

5. КАЦЕВ, В. Художествена фотография: Учебно пособие за техникума по полиграфия и фотография. София: Техника, 1978

На руски език

6. ЛЭНГФОРД, М, Bible искусство фотографии для профессионалов, Москва, Эксмо, 2008

На английски език

7. DYBISZ, N. Creative portrait photography, New York, Pixiq, 2012

8. TRAVERS, P. The complete guide to organizing and styling professional photo shoots, Hove, RotoVision, 2011

HEDGECOE, J. The book of photography, London, Dorling Kindersley Limited, 2005