PHOB407 Организация и практика в студийната работа

Анотация:

Курсът има за цел да запознае студентите с основата на работата в студио, студийната техника и аксесоари. Както и добрите практики при организирането на студийни снимки.

прочети още
Фотография

Преподавател(и):

доц. Енчо Найденов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Организация на работата в студио. Приложението на студийната техника и аксесоарите за нея. Добрите практики при целия снимачен процес.

2) могат:

Да боравят безпроблемно със студийна фотографска техника и аксесоари. Да ползват различни марки техника. Асистират на други колеги в тяхната работа фотографски проекти.


Предварителни изисквания:
Основни курсове по фотография от предната година и семестър

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Средства за оценяване:

ТЕСТ 50%

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 50%