GENB057 Изразните средства в изобразителното изкуство

Анотация:

• Изразни средства в изкуството от Древността до съвременния свят.

Генезис и форми на развитие на визуалния образ, чрез изразните средства. Общи характеристики и противоречия в начина на прилагане на изразните средства от Древността до наши дни.

• Съвременни форми на проява на различни изразни средства и практическите им приложения в съвременното изкуство.

• Практическа работа чрез:

-рисунката като изразно средство в изкуството и форми на проява

-живописта като изразно средство в изкуството и форми на проява

-графиката като изразно средство в изкуството и форми на проява

-пластиката като изразно средство в изкуството и форми на проява

-керамиката като изразно средство в изкуството и форми на проява

-стъклото като изразно средство в изкуството и форми на проява

-колажът като изразно средство в изкуството и форми на проява

-калиграфията като изразно средство в изкуството и форми на проява

-дизайнът като изразно средство в изкуството и форми на проява

-пърформансът като изразно средство в изкуството и форми на проява

-илюстрацията като изразно средство в изкуството и форми на проява

-символиката и религията като изразно средство в изкуството и форми на проява

-стилизацията като изразно средство в изкуството и форми на проява

-светлината като изразно средство в изкуството и форми на проява

-смесените техники като изразно средство в изкуството и форми на проява

-архитектурата като изразно средство в изкуството и форми на проява

-съвременните технологии като изразно средство в изкуството и форми на проява

-текстът като изразно средство в изкуството и форми на проява

-рециклирания продукт, като изразно средство в изкуството и форми на проява

-етюдът като изразно средство в изкуството и форми на проява

прочети още
Фотография

Преподавател(и):

проф. Моника Попова  д-р
доц. Константин Вълчев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

КОМПЕТЕНЦИИ:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят: Притежават задълбочени знания за произхода и генезиса на изразните средства от Древността до наши дни. Получават теоретически и практически познания за изразната проблематика на средствата за изразяване в изобразителното съвременно изкуство.

2) могат: да анализират в исторически и творчески аспект, проблемите на изразните средства в изкуството. Да познават и използват класическите и съвременни практики за прилагане на изразните средства в съвременното изобразително изкуство.


Предварителни изисквания:
Курсистът да има отношение към изкуството.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Тема: Символи, форми и практики в изобразителното изкуство на Древността. • основни понятия: знаци, образи, ритуали, мит, изображения, статуи, изразни средства • основни факти и реалии: Произход и символика на Древните знаци; Практики свързани с ритуалния образ; Еволюция на древните знаци и форми; Видови изобразителни техники. • големите изследователи и автори в областта: Дж.М. Робъртс, Н. Смарт, М. Матие, В.В. Струве, К. Нобльокур, Р. Уилкинсон, С. Игнатов

Литература по темите:

ОСНОВНА КНИГА (ТЕКСТ) НА КУРСА ЗА ПЪРВИ СЕМЕСТЪР:

(Книгата съдържа преподавания материал. Допустимо е препоръчването на два или три учебника, когато преподаваният материал е от няколко научни области.)

1. Умберто Еко.История на красотата. 2006

2. Дж.К. Купър. Енциклопедия на традиционните символи. 1993

3. Ниниан Смарт. Религиите по света. 2000

4.Ивайло Попов. 409 съвременни художници. 2011

5. Б. Рамшнайдер, У. Грьозеник . Изкуството днес. Taschen. 2002

Литература, която може да бъде намерена в библиотеката на НБУ:

Голото тяло / Кенет Кларк; Прев. Нели Доспевска

Как разбирам скулптурата / Марсел Жимон; Прев. от фр. език Евгения Христова

Митове и реалност в античата скулптура по повод изложбата "Богове, хора, маски" - Варна, 2008 / Петко Георгиев, Валентин Плетньов = Myths and reality in ancient sculpture on the occasion of the exhibition "Gods, people, and masks' - Varna, 2008 / Petko Georgiev, Valentin Pletnyov

Роден. Климт. Мунк / Юдит Сабади

Съвременна българска живопис, скулптура, графика / Състав. Петя Дочева = Современная болгарская живопись, скульптура и графика = Contemporary Bulgarian painting, sculpture and graphics = peintureq sculpture et arts graphiques contemporains bulgares = Bulgarische malerei, Plastik und Graphik der Gegenwart = Pintura, escultura y grabado contemporaneos bulgaros

Стекло / Николай Качалов

Glass Structures : Design and Construction of Self-Supporting Skins / Jan Wurm

Ars vitraria : T. I. : Sbornik studii Muzea skla a buzuterie / Jarmila Brozova et al.

Ars vitraria : T. II. : Sbornik studii Muzea skla a buzuterie / Jarmila Brozova et al.

Ancient glass : the Bomford collection of pre-Roman & Roman glass on loan to the city of Bristol Museum & Art Gallery / [compiled by Nicholas Thomas]

Staklo : proizvodnja i umetnicka obrada kroz vekove / Ruza Galic-Loncar

Моника Попова. Каталог-живопис. 2013

Dictonary of Art end Artists, Grange Books, Oxford UP, 2003

Електронни списания:

Artchronika- www.artchronika.ru

Nomi- www.nomi.ru

Artext- www.artext.org

Artkeramika- www.artkeramika.com

glasreviu- www.glasreviu.com

Artforum- www.artforum.com

Art in Amerika- www.artinamerikamagazine.com

Art Journal- www.collegeart.org

Art News- www.artnewsonline.com

Art Nexus- www.artnexus.com

Artpress- www.artpress.com

FlashArt- www.flashartonline.com

Frieze- www.frieze.com

Fuse Magazine- www.fusemagazine.org

The Nordic Art Review- www.nordicarteview.nu

October- www.mitpress.edu/october

Parachute- www.parachute.ca

L`Art Aujourd`hui- www.artaujourdhui.com

Art das Kunstmagazin- www.art-magazin.de

Средства за оценяване:

Тестове, писмени разработки