NETB269 Приложения на системите бази от данни

Анотация:

This course offers students an introduction to data base technology. The class covers the concepts of relational databases and the SQL programming language.

прочети още
Мрежови технологии (на английски език)

Преподавател(и):

гл. ас. Марияна Райкова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Students are taught to create and maintain database objects and to store, retrieve, and manipulate data.
Предварителни изисквания:
Basic knowledge on programming and Database systems

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

"Database Systems: The Complete Book", Hector Garcia-Molina, Jeff Ullman, and Jennifer Widom, 2002

Oracle Database 10g: SQL Fundamentals

Средства за оценяване:

Междинен тест - 35%

Практически изпит - 25%

Краен тест - 40%