Гражданска и корпоративна сигурност

Програмна схема

Гражданска и корпоративна сигурност

4-ти семестър

Аудиторни курсове - задължителни

Аудиторни курсове (кредитни) - избираеми

Аудиторни курсове (кредитни)