Управление на бизнеса и предприемачество ДО

Програмна схема

Курсове към програмата – 30 кредита; Общообразователни курсове за знания – 6 кредита ; Общообразователен курс по Чужд език – 12 кредита; Общообразователен курс по Компютърни умения – 3 кредита ; Двусеместриален общообразователен курс по Български език – 3 кредита; Двусеместриален общообразователен курс по Спорт – 60 часа ( некредитни).

През III и IV семестър студентите записват: Курсове към програмата – 30 кредита; Курсове по основни научни направления – 12 кредита; Общообразователни курсове за знания – 6 кредита; Общообразователен курс по Чужд език – 12 кредита.

прочети още
Управление на бизнеса и предприемачество ДО