ANEB045 Език и култура

Анотация:

Антропология (на английски език)

Преподавател(и):

проф. Иван Касабов  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса: