VIPB013 Плакат и рекламен дизайн - І част

Анотация:

Студентите се запознават с основните видове плакат, както и с най-характерните компоненти на рекламния дизайн. Проследяват се важни тенденции и акценти в исторически и съвременен план. Съпоставят се постиженията на българската и световната приложна графика. Представя се визуален материал, чрез който се анализират и конкретизират главните аспекти във визуалната комуникация. Акцентира се върху основния носител на рекламния дизайн – плаката.

прочети още
Визуални изкуства

Преподавател(и):

ас. Дамян Дамянов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Завършилите курса студенти придобиват основни теоритични познания и практически умения в графичния дизайн. Получават се базисни подготовки и компетенции относно типографията и шрифтовите стандарти.
Предварителни изисквания:
Интереси в областта на графичния дизайн и визуалната култура.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. „Българският плакат“ – автор Светлин Босилков

2. „Авторски плакат“ – автор Иван Газдов

3. ОИ „Приложна графика“ – издания на СБХ, каталози от изложбите (1973-1990)

4. „Биенале на българския театрален плакат – Димитровград, София“, каталози от изложбите (1980-1992)

5. Сп. „Нагледна агитация“ – издания на ДИ „Септември“, (1979-1990)

6. „Международно триенале на сценичния плакат – София“, каталози от изложбите (1995-2013)

7. „Visual Cut Bulgaria“ – автор Андреан Нешев

8. „Анонимният известен“ – автор Магдалина Станчева

9. „Полският плакат“ – Йежи Вишневски

10. „Плакати Тасев“ – Димитър Тасев

11. „Great poster masters from Japan“ – издание на Международно триенале на сценичния плакат

12. „Great poster masters from Poland“ – издание на Международно триенале на сценичния плакат

13. „International jury 1995–2007 Poster exhibiton“ – издание на Международно триенале на сценичния плакат

14. „Международно жури“ – издание на Международно триенале на сценичния плакат

15. „Божидар Йонов“ – Божидар Йонов

16. „Графичен дизайн“ – Димитър Тасев

17. „Contemporary Bulgarian graphic design“ – издание на Международно триенале на сценичния плакат

Средства за оценяване:

Конферанс