PHOB309 Фотографска практика в студио и на локация - I част

Анотация:

Курсът цели да запознае студентите с основите на фотографията и основните художествени изисквания при решаване на творчески задачи. Запознава с основните правила при снимане на пейзажи, портрети, натюрморти, архитектура – интериор и екстериор, спортна фотография, макрофотография и др.

Специално място се отделя на портретната и предметната фотография.

прочети още
Фотография

Преподавател(и):

гл. ас. Ангел Коцев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Възможностите на съвременните фотокамери и начините за определяне на експозицията. Те научават основните правила за изграждане на фото композицията, подчертаване на сюжетно важните елементи и контролиране на дълбочината на рязко изобразяваното пространство.

2) могат:

Да се справят с основни фотографски задачи, ще владеят основните правила за използване на наличното осветление и естествена светлина.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Да са минали начални курсове по фотографска техника

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Измерване на експозицията при налично и изкуствено осветление в практически задачи
 2. Снимки с един източник на светлина. Слънце и изкуствено осветление
 3. Светлината като изразно средство. Изобразителните средства на фотографията
 4. Снимане на стъкло, метал, дърво, плат.
 5. Изграждане на фото композицията – основни правила. Предметна и портретна фотография
 6. Портретна фотография при естествено осветление
 7. Снимки с повече светлинни източника.
 8. Портретна фотография при изкуствено осветление
 9. Снимане на натюрморт
 10. Снимане на натюрморт – сложна композиция
 11. Цветна светлина, работа с цвят и цветно осветление.
 12. Архитектурни снимки – екстериор
 13. Архитектурни снимки – интериор
 14. Изграждане на цялостно осветление от нула
 15. Изграждане на цялостно осветление – комбинация естествено и изкуствено осветление.

Литература по темите:

На български език

1. Гаткъм, К. Всичко за фотографията : Нов наръчник за създаване на най-добрите снимки с всеки фотоапарат, София, Книгомания, 2018

2. НАЙДЕНОВ, Е. Професионалното студийно осветление, София, 2014

3. ШМОК, Я. Изкуствено осветление във фотография, София, Техника, 1989

4. КИТАНОВ, Д., СЕМЕРДЖИЕВ, К. , Практическо ръководство по фотография, София: Държавно издателство “Техника”, 1974

5. КАЦЕВ, В. Художествена фотография: Учебно пособие за техникума по полиграфия и фотография. София: Техника, 1978

На руски език

6. ЛЭНГФОРД, М, Bible искусство фотографии для профессионалов, Москва, Эксмо, 2008

На английски език

7. DYBISZ, N. Creative portrait photography, New York, Pixiq, 2012

8. TRAVERS, P. The complete guide to organizing and styling professional photo shoots, Hove, RotoVision, 2011

9. HEDGECOE, J. The book of photography, London, Dorling Kindersley Limited, 2005