PHOB313 История на световната фотографията - I част

Анотация:

Курсът „История на световната фотография“ разглежда историята на фотография от предпоставките за изобретяването на медията до настоящето, от първите употреби на камера обскура до съвременни фотографии от XXI век. Лекциите и дискусиите представят множествената и комплексна история на фотографията: като технологично изобретение, художествено средство, средство за социални реформи и културна практика. Курсът покрива значимите фотографски явления, фотографи с важен принос в развитието на медията и отделни снимки, повлияли масовата култура, които ще бъдат представени в своя исторически и идеен контекст. Световната история ще бъде разгледана в обхват отвъд Европа и САЩ, но все пак с пропорционален фокус върху приносите и спецификите на различните национални истории на фотографията.

прочети още
Фотография

Преподавател(и):

гл. ас. Лиляна Караджова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите ще се добият следните познания и умения:

- Познание на историята на фотографията като изкуство и средство за комуникация.

- Познаване на важните явления в развитието на фотографските процеси и техники.

- Познание на въздействието, което фотографията оказва върху световната културата, наука и социални практики.

- Познаване и свободно използване на термини описващи фотографията.

- Умение за работа с подходи характерни за разгледаните периоди.

- Умения за анализ и възпроизвеждане на фотографии.
Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Предпоставки за изобретяването на фотографията: камера обскура, оптични играчки, развитие на химията и на пазара на портретни услуги.
 2. Множественото изобретяване на фотографията: хелиография, дагеротипия, калотипия. Дагеротипния портрет.
 3. Процесът цианотипия.
 4. Изобретяване на колодиевия процес и белтъчния отпечатък. Развитие на основните фотографски жанрове.
 5. Визитни картички и стереография.
 6. Хронофотографията.
 7. Сухата желативона плака и камерата Кодак. Разпространение и демократизация на фотографията. Влияние върху фотографския процес и жанрове.
 8. Ранен и късен пикторализъм. Групата „Фотосецесион“.
 9. Пряка фотография в САЩ. Групата f/64.
 10. Пряка фотография в Европа и движението „Нова предметност“.
 11. Градската фотография в Европа през първата половина на XX век.
 12. Представяне на практически задачи и дискусия.

Литература по темите:

• Базен, А. Онтология на фотографския образ. – Българско фото, 1988, № 7, 33-34

• Барт, Р. Camera Lucida. Записка за фотографията. София: АГАТА-А, 2001

• Бенямин, В., Художественото произведение в епохата на неговата техническа възпроизводимост. // Озарения. София: Критика и хуманизъм, 2000, 127-161

• Брук-Бол, П. Джордж Истман и KODAK. София: Лист, 1995

• Гаймер, П., Теории на фотографията. Изд. „Изток-Запад”, С. 2011

• Зонтаг, С., За фотографията. Изд. „Изток-Запад”, С. 2013

• Зонтаг, С., Да гледаш болката на другите. Изд. „Изток-Запад”, С. 2016

• Маклуън, Х. Фотографията – бордей без стени. – Българско фото, 1987, № 2, 33-35

• Мишо, Е. Фотография и описание. В: Разказвайки образа. Ангелов, А.;

Генова, И. (Съст.). София:Фондация Сфрагида, 2003, 172-189

• Сулаж, Фр. Естетика на фотографията. „Загубата и оставащото”, изд. НБУ, С. 2012

• Улрих, В., Теория на неостротата, Изд. „Изток-Запад”, С. 2012

• Флусер, В., За една философия на фотографията. Изд. Хоризонти, Пловдив, 2000

• Фотографията – Цялата история, Изд. Книгомания, София, 2015

• Фотографията на 20. век, Музей “Лудвиг”-Кьолн, ICONS, Taschen GMBH 2001, “АЛИАНС-97” ООД, София, 2002

• Щиглер, Б., Образи на фотографията, Изд. „Изток-Запад”, С. 2012

• Amelunxen, H., Kemp, W. Theorie der Fotografie. Band I-IV, 1839 – 1995, Schirmer und Mosel Verlag, Munchen: 2006

• Arnheim, Rudolf, Art and Visual Perception : A psychology of the creative eye, Berkeley, Calif etc. : Univ. of Calif. Press, c. 1974

• Beaumont, N., The history of photography : From 1839 to the present. New York: Museum of Modern Art, 1982

• Gernsheim, Alison, and Helmut Gernsheim. The History of Photography from the Camera Obscura to the Beginning of the Modern Era. New York: McGraw-Hill, 1969.

• Grundberg, A. Crisis of the Real, New Jersey: Aperture Foundation, 1990

• Jeffrey, J., How to Read a Photograph, New York: Abrams, 2008

• Frizot, Michel, ed. A New History of Photography. Cologne: Köneman, 1998.

• Hamilton, Peter, and Mark Haworth-Booth, eds. Exposures Series. London: Reaktion.

• Heigerman, M., Photography Changes Everything, New York: Aperture Foundation, 2012

• Higgins, J. Why It Does Not Have in Focus, Thames & Hudson, 2014

• Krauss, Rosalind, A Note on Photography and the Simulacral, October, Vol. 31, 1984

• Marien, M. W., 100 Ideas That Changed Photography, London: Laurence King Publ., 2012

• Marien, M. W., Photography: A Cultural History, New York: Laurence King Publ., 2002

• Nickel, Douglas R., History of Photography: the State of Research, Art Bulletin 83.3 (2001): 548–558.

• Scharf, Aaron. Art and Photography. London: Penguin, 1991

• Smith, I., The Short Story of Photography, Laurence King Publishing, London, 2018

• Szarkowski, John. Photography Until Now. New York: Museum of Modern Art, 1989.

• Vitamin Ph: New Perspectives in Photography, Phaidon, London 2006

• Wells, Liz. Photography: A Critical Introduction. 4th ed. Abingdon, VT: Routledge, 2009.