NETB294 Локални мрежи

Анотация:

Курсът запознава студентите с основните принципи на изграждане и функциониране на локални компютърни мрежи. Разглеждат се основни представители на локални мрежи: Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet. Показва се взаимодействието между мрежовите контролери и системни програми:NETBIOS и NETBEUI. Обясняват се принципите на безжичните комуникации и локални мрежи, базирани на тях. Дава се информация за методите на реализирането на виртуални локални мрежи чрез използуване на различни мрежови компоненти. Обръща се внимание на връзките между локални мрежи с различна структура и между локални и глобални мрежи.

прочети още
Мрежови технологии (на английски език)

Преподавател(и):

доц. Владимир Иванов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

КОМПЕТЕНЦИИ:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Какви са основните компоненти за изграждане на комп. мрежи

• Как функционират локалните компютърните мрежи: Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet

• Как се изграждат виртуални локални мрежи

• Принципите на безжичните комуникации

• Как се реализират междумрежови връзки

2) могат:

• Да изграждат и конфигурират локални компютърни мрежи
Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Физика и математика

• Алгоритми

• Езици за програмиранеФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Специално разработени слайдове на курса.

2. Computer Networks – Andrew Tannenbaum – Fourth edition 2003.

3. Компютърни мрежи – Microsoft Corporation, СофтПрес 1997.

4. Приниципи на работа на компютърните мрежи и Интернет – Кирил Боянов, Христо Тулаков и др. АПИИНФОЦЕНТЪР Котларски, 2003.

Средства за оценяване:

ТЕКУЩ КОНТРОЛ:

Тест 1 30 %

Тест 2 30 %

СЕМЕСТРИАЛЕН ИЗПИТ: 40%