BUTB404D Специализирани видове и форми на туризма

Анотация:

Управление на туризма - ДО

Преподавател(и):

доц. Соня Алексиева  д-р
доц. Ирена Емилова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: