ALHM313 Специализиран трети чужд език (английски)

Анотация:

Курсът е едносеместриален и цели запознаването на студентите с основната лексика и граматика по общ английски и терминология за обслужване на гости в туристическата индустрия и по-конкретно хотела и заведенията за хранене.на ниво А1 към А2.

прочети още
Управление на луксозното хотелиерство

Преподавател(и):

преп. Здравка Банчева  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят: основни граматически конструкции и времена, както и основна лексика за комуникация и обслужване на гости в заведения за настаняване и изхранване,

2) могат: да комуникират и да обслужват клиент в хотел и ресторант със


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• основни граматически конструкции и времена, както и основна лексика за комуникация.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Работи се основно по теми от учебника

Highly recommended

English for the Hotel and Catering Industry

Rod Revell and Trish Stott

Oxford University Press

Student’s book

Workbook

Raymond Murphy

English Grammar in Use - първа и втора част

Headway Elementary

Liz and John Soars

Oxford University Press

Student’s book

Workbook

и други пособия и материали за упражнения

Средства за оценяване:

- Тестове

- Устен изпит