ALHM306 Специализиран първи чужд език (английски)

Анотация:

Курсът е едносеместриален и цели развиването на умения за свободно боравене с туристическа терминология за обслужване на гости и комуникация с партньори от индустрията.

прочети още
Управление на луксозното хотелиерство

Преподавател(и):

преп. Здравка Банчева  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят: специализирана туристическа терминология за обслужване и управление на висококатегориен хотел

2) могат: да обслужват клиенти във висококатегориен хотел и ресторант и да комуникират с партньори и персонал на различни нива


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• задълбочени езикови познания по общ английски и терминология за комуникация и обслужване на гости в хотелиерството и ресторантьорството.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Работи се основно с учебника

English for International Tourism

Miriam Jacob and Peter Strutt

Longman

Raymond Murphy

English Grammar in Use - първа и втора част

и други пособия и материали за упражнения

Средства за оценяване:

Писмени задачи - 50%

Устен изпит - 50%