ALHM304 Специализиран първи чужд език (френски)

Анотация:

Настоящият курс има за цел да специализира и задълбочи познанията на студентите в областта на френския език за хотелиери и ресторантьори, необходими в областта на луксозното хотелиерство.

прочети още
Управление на луксозното хотелиерство

Преподавател(и):

преп. Славянка Стамова  

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите познават специфични понятия от областта на френската гастрономия, историята и настоящето на френската кухня и хотелиерство, нямащи еквивалент в други езици.
Предварителни изисквания:
Ниво на владеене на френски език -В2+

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Френски

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1.Histoire de la cuisine et des cuisiniers - Jean-Pierre Poulain er Edmond Neirick

2. La physiologie du gout - Jean-Anthelme Savarin

3. Les cahiers de l'OCHA

4. Le cru et le cuit - Claude-Levi Strauss

Средства за оценяване:

Курсова работа - 100 процента.