MBAM071D Маркетинг в развлекателната индустрия

Анотация:

Курсът изследва както на стратегическо, така на тактическо ниво употребата на развлечението в интегрираните маркетингови комуникации и обратно, цели да разкрие каква е ролята на различните формати развлечения в живота на потребителите. Въпросът не е дали, а как точно маркетинг специалистите да използват особеностите на този сектор в постигането на маркетинговите цели на своите марки и компании. Разгледани са още бизнес и финансовите аспекти на развлекателната индустрия, в това число оценка на успеха и финансовата възвръщаемост от увеселителни и развлекателни програми. На база на лекционния материал, курсът завършва с проект - разработка на интегриран план за маркетингова комуникация на реален казус от развлекателната индустрия.

прочети още
Маркетинг мениджмънт ДО

Преподавател(и):

доц. Ирена Емилова  д-р
гл. ас. Рени Янкова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

- кои са особеностите в маркетинга на забавленията;

- кои са възможните стратегии и тактически подходи при маркетирането в различни направления на индустрията на забавленията

- каква е законодателната рамка, с която този вид макретинг следва да се съобразява;

2) могат:

-да прилагат модели и стратегии по отношение на развитието развлекателни продукти;

-да се съобразяват с особеностите и възможностите за успешен маркетинг на продукти в сферата на различните изкуства, спорта и други видове забавления;

-да взимат успешни решения в мениджмънта в развлекателния сектор на базата на особеностите на местния пазар.


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

" Blockbusters and the Ticket to Success, Anita Elberse (2011), Macmillan Publishers.

" Branded Entertainment, Jean-Marc Lehu (2007), Kogan page ;

" Intellectual Property Law in the Sports and Entertainment Industries, Walter T. Champion, Kirk D. Willis (2014), ABC-Clio.

" Event Marketing: How to Successfully Promote Events, Festivals, Conventions, and Expositions, C.A. Preston (2012), Wiley.

" The Definitive Guide to Entertainment Marketing: Bringing the Moguls, the Media and the Magic to the World, Al Lieberman, Pat Elsgate (2013), FT-Press.

" The Digital Glocalization of Entertainment In the 21st Century, Sigismondi Paolo (2013), Springer.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

" The Experience Economy. Work is Theater and Every Business is Stage, J. Pine and J. Gilmore (1999), Boston: Harvard Business Review;

" Culture and Consumption II. Markets, Meaning and Brand Management, G., McCracken (2005), Bloomington, USA: Indiana University Press;

" Chocolates on the Pillow Aren't Enough. Reinventing the Customer Experience, J. M. Tisch, K.Weber (2007), New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.;

" Marketing Communications A European Perspective (4th ed.), P. de Pelsmacker, M. Geuens and J. Van Der Berg (2010), Harlow: Pearson Education Ltd.

Средства за оценяване:

ФОРМИ НА ОЦЕНЯВАНЕ ТЕКУЩ КОНТРОЛ

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ 40%

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 60%