Бизнес администрация ДО

Програмна схема

Бизнес администрация ДО

Управление на човешките ресурси

Всички специализации

3-ти семестър