Маркетинг, реклама и връзки с обществеността (съвместна програма с Шефилдския университет)

Програмна схема

Маркетинг, реклама и връзки с обществеността (съвместна програма с Шефилдския университет)