Психо-социални интервенции с деца и семейства

Програмна схема

Психо-социални интервенции с деца и семейства

3-ти семестър

Аудиторни курсове (кредитни)

Тренингови курсове