Езикова и речева патология (на английски език)

Програмна схема

Езикова и речева патология (на английски език)

3-ти семестър

Практически курсове (некредитни)

Аудиторни курсове (кредитни)

Тренингови курсове